Halvorsens Conditori

Halvorsens Conditori ble etablert i 1881 av konditor Hans Halvorsen.

Grunnlagt: 1881

Antall ansatte: 25 (1938)

Adresse: Prinsensgt. 26

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957