Thv. Hjorth

Bakeri i Briskebyveien på Frogner med filialer i Hegdehaugsvn og i Kongensgt.

Grunnlagt: 1892

Antall ansatte: 10 (1956)

Adresse: Briskebyvn. 52

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957