Ritz Chokoladefabrik / Ritz Conditorier

Ritz conditorier åpnet sin første filial i Karl Johansgt 45 i 1927, men flyttet senere til Kirekgt 1 og etter hvert ble en rekke filialer åpnet rundt om i Oslo. Virksomheten var særlig basert på salg av kaker og konditorartiker, samt servering.

Ritz (Ingressbilde)

Foto: Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1927

Antall ansatte: 160 (1956)

Adresse: Kirkegt 17

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958