Olaf Strand

Bakeri

Grunnlagt: 1901

Antall ansatte: 40 (1956)

Adresse: Thv. Meyersgt. 81

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957