Oslo Samvirkelag

Oslo Samvirkelag drev kolonial, kjøtt, fisk, skotøy og manufaktur, elektriske artiker og møbler, baker, iskremfabrikk, pølsemakeri og delikatessekjøkken og hadde tilsammen 100 utsalgssteder i 1956. Selskapet hadde bakeri på Løren.

Grunnlagt: 1916

Antall ansatte: 1470 (1956)

Adresse: Lørenveien 55

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957