Chr. Klevens Eftf.

Baker- og konditorforretningen ble grunnlagt i 1894 og hadde brød og spesialgrovbrød som spesialitet.

Grunnlagt: 1894

Antall ansatte: 20 (1938)

Adresse: Thv. Meyersgt. 39

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957