Trondheim Kommunale Bakeri

Trondheim kommunale bakeri lå i Brattørgata 2, var i kommunal eie fra 1917 - 1960. På det meste hadde bakeriet rundt 100 ansatte og 28 bakerovner i drift.

bakeri (Ingressbilde)

Bakeriet i Brattørgata

Spørsmålet om å etablere et kommunalt bakeri ble reist av Martin Tranmæl i et brev til Trondhjems provianteringsråd i 1916. Når kommunen hadde sitt eget bakeri kunne de legge hovedvekten på å produsere gode og nærende brødvarer og øve innflytelse på folkets smak, så vel som regulering av pris. Forretningen i Brattørgata 2 var blitt grunnlagt i 1863 av grosserer Jacob Halseth, og begynte med salg av kolonial og isenkram. Etter en stund ble det opprettet et eget bakeri. Bakeriet ble kjøpt av Trondheim kommune i 1917. Foruten brød og konditorvarer ble det også produsert kjeks, som Milk, Marie, Husmor, Ragnhild og Trond. Disse kjekssortene gikk under betegnelsen Trønderkjeks. I løpet av 1950-tallet ble bakeriet hengende etter i utviklingen, og i 1959 vedtok bystyret å leie ut lokalene til Rosenborg Dampbakeri. I dag holder Hotel Bakeriet til i lokalene.

Grunnlagt: 1863

Avviklet: 1960

Antall ansatte: 100 (1940)

Adresse: Brattørgata 2

Kilde: Trondheim kommune