I dag går turen til...

Trondheim

Trondheim er Norges tredje største by, og har også i industrihistorisk sammenheng utmerket seg med flere store industribedrifter som også i dag er landskjente, som sjokoladefabrikken Nidar. Som i andre store norske byer har byens sentrale verftsområde - Trondheims Mekaniske Verksted (TMV) blitt en ny bydel for shopping, bolig og kontor.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium