Isidor Nielsens mekaniske verksted A/S

I siste halvdel av 1800-tallet ble det oppført et trankokeri i Vollafallet, som delvis var bygd på pæler i Nidelva. Kort etter 1901 ble bedriften overdratt til danskfødte Isidor Nielsen, som grunnla et mekanisk verksted der. Verkstedet monterte Dan båtmotorer, som ble produsert i København.

isidor (Ingressbilde)

Firmaet malt av Jens Wang til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, NTM 24158

Ved århundreskiftet kom en ung dansk mekaniker ved navn Isidor Nielsen til Norge. Han hadde vært med på å konstruere den kjente "Dan" motoren ved J. Jørgensens motorfabrikk i København i 1890- årene. Isidor Nielsen etablerte et lite monteringsverksted for "Dan" motoren i Trondheim i 1901. I 1906 flyttet bedriften til større lokaler på Jarlheimsletta. Isidor Nielsen leverte et betydelig antall motorer av egen fabrikasjon til den norske fiskeflåten. I 1911 hadde han 60 mann ansatt, hvorav flere danske spesialarbeidere.
Bedriften gikk konkurs på 1920-tallet som følge av depresjonen.
Isidor Nielsens bror, Ejnar, monterte DAN-motoren i Gjøa i 1901, og den 14 HK forbrenningsmotoren var den første brukt til polarferder. Senere startet han Ejnar S. Nielsens Mek. Verksted i Harstad. (Info fra NTMs database)Fra fabrikken i 1911, Foto NTM C 8433Fra fabrikken i 1911, Foto NTM C 8433

Det ser ut til å være uklart når bedriften ble innstilt. I følge NTMs opplysninger skal det ha skjedd på 1920-tallet, mens Trondheim Byleksikon sier tidlig 1970-tall.

Grunnlagt: 1901

Avviklet: 1970

Adresse: Vollafallet 16

Kilde: Trondheim Byleksikon 2008