I dag går turen til...

Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelags industritradisjoner går hundrevis av år tilbake til bergverksdriften i Røros og Orkdal, og ble også preget av utbyggingene av verkstedindustri på slutten av 1800-tallet og den elektrokjemiske industrien etter 1900. Fylkeshovedstaden Trondheim hadde en relativt sterk plass som industrisetd i fylket, også i nyere tid.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium