Håg kontormøbler

HÅG ble startet i 1943 av HÅkon Granlund, og ble en av Norges ledende produsenter av kontromøbler, bl.a. gjennom en systematisk satsing på produktutvikling og design. Selskapet ble børsnotert i 1995, og i 2007 ble det slått sammen med svenske RH Form og danske RBM til Scandinavian Business Seating, eid av det svenske investeringsselskapet Ratos. I 2014 kom også Nederlandske BMA med. Samtidig ble investeringsfondet Triton ny eier. Scandinavian Business Seating moderniserte og effektiviserte sin administrasjon og produksjon betydelig, og beholdt Røros og Nässjö (Sverige) som sentrale produksjonssteder i konsernet. I 2016 var det 160 ansatte på Røros, og ca. 600 i hele konsernet.

SBS 2015

HÅG på Røros - Scandinavian Business Seating fra 2007

Scandinavian Business SeatingFoto: SBS<br>Foto: SBS
Scandinavian Business Seating
Håkon Granlund ble født i Bergen i 1917, og etablerte en liten rørmøbelfabrikk i Oslo i 1943. Kontor- og fabrikklokalene lå trangt på 50 kvadratmeter ved Bislet stadion i Laura Gudnersens vei 4. Produksjonen her skal likevel ha vært opp til 7000 kontorstoler i året.

Det ble stadig jaktet på større produksjonslokaler i Oslo, men det var vanskelig å finne 2-300 ledige kvadratmeter produksjonslokaler i 1950-årenes Oslo.

I 1957 flyttet han fabrikken til Røros, hvor kommunen hadde reist et 1000 kvadratmeters bygg. Dette er typisk for tiden da det ble lokket med støtte lokalt og kanskje sentralt for å bidra til næringsutvikling i distriktene gjennom å flytte dem ut av pressområdene i og rundt Oslo. Granlund nølte med å flytte fabrikken 50 mil, men tok likevel spranget.

Arbeider ved SBS-fabrikken 2015Foto: SBSeating<br>Foto: SBSeating
Arbeider ved SBS-fabrikken 2015
På ti år ble Rørosfabrikken en ledende arbeidsgiver i Bergstaden, med flere ansatte enn den ærverdige gruvebedriften, som var på vei mot nedleggelse i 1960-årene, mens HÅG rørmøbel ekspanderte. Fabrikken ble utvidet til 4000 kvadratmeter med er årlig produksjon på 35 000 kontorstoler. Foruten 80 ansatte på Røros var det fortsatt 20 igjen i Oslo i 1967

I 1971 gikk det hardt for seg i rørmøbelfabrikken på Røros. Arbeiderne krevde større medbestemmelse og styring i bedriften. Direktør Granlund foreslå da å gi både produksjons- og økonomisk ansvar over til de enkelte avdelinger, mens morselskapet beholdt kontroll over montering og salg. Dette ble ikke akseptert.

Rørosfabrikken er sterkt automatisert siden 2001Foto: SBSeating<br>Foto: SBSeating
Rørosfabrikken er sterkt automatisert siden 2001
Torgeir Mjør Grimsrud ble ansatt i et konkurstruet Håg i en alder av 27 år i 1973, da selskapet var eid av banken. Han var en periode eneeier, men andelen ble senere vektet ned. Han eide fortsatt 55% av bedrften og febrikken på Røros i 2007 da han solgte sin del til svenskene. Angivelig tjente han 350 millioner kroner på salget.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

HÅG kontormøbler på Bislett

Håkon Granlund startet ut med beskjedne lokaler for sin stålrørmøbelproduksjon ved Bislett i Oslo. I 1957 flyttet fabrikken til Røros, hvor den har utviklet seg til et av skandinavias ledende kontromøbelmerke og største produsent. 

Grunnlagt: 1943

Antall ansatte: 350

Adresse: Kvitsanden, Røros

Kilde: Aftenposten arkiv, Teknisk ukeblad www.tu.no 2015, Ideer og tiltak : landsforeningen Bygg ditt land gjennom 25 år : 1945-1970