Norefa A/S Norsk Reklame- og Eskefabrikk A/S

Firmaet produserte all slags emballasje, esker, kalendre, reklameartikler, pappskilt mm.

Grunnlagt: 1916

Antall ansatte: 50 (1956)

Adresse: Lilletorget 1

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957