Ranheim Papirfabrikk, Peterson Embalasje AS

Fabrikken ble grunnlagt i 1882 som Ranheim Cellulosefabrik av brukseier Lauritz Nicolai Jenssen. Jenssens sønn, Lauritz Dorenfeldt Jenssen, tok i 1890 initiativ til å starte papirproduksjon, som etter hvert skulle bli bedriftens hovedprodukt. Den første papirmaskinen ble installert i 1891.

I 1907 etter flere konkurser ble fabrikken i 1907 overtatt av A/S Meraaker Brug som eide Ranheim til 1971. Da overtok konsernet Norske Skog fabrikken samtidig som de bygde ut sitt anlegg på Skogn. Norske Skog ønsket å rasjonalisere og hadde planer om å legge ned Ranheim. Cellulosefabrikken ble lagt ned i 1981. Papirfabrikken ble i 1983 solgt til papirkonsernet M.Peterson & Søn i Moss som siden har eid og drevet Ranheim Papirfabrikk. Produksjonen har den senere årene blitt lagt om mer i retning av spesielle nisjeprodukter.

Grunnlagt: 1882

Antall ansatte: 120 (2008)

Adresse: Ranheim

Kilde: Trondheim Byleksikon 2008