Aktiebryggeriet i Trondhjem

Aktiebryggeriet i Trondheim ble bygget i 1900, og ble en alvorlig konkurrent til E.C. Dahls Bryggeri. I 1966 lyktes det, etter mange forsøk å fusjonere A/S E.C. Dahls bryggeri og Aktiebryggeriet under navnet Aktiebryggeriet - E.C. Dahl. Fire år senere fikk selskapet navnet E.C. Dahls Bryggeri A/S.

aktiebryggeriet (Ingressbilde)

Aktiebryggeriet omkring 1940

Allerede i 1968 ble det besluttet at all fremtidig utbygging skulle skje ved tidligere Aktiebryggeriets anlegg i Strandveien på Lade, og at virksomheten skulle flyttes dit trinnvis. Denne planen var gjennomført uten endringer innen 1984. Det ble forøvrig aldri aktuelt å foreta oppsigelser fordi vekst i omsetningen skapte flere arbeidsplasser enn de som ble borte ved rasjonaliseringen. En større utbygging av anlegget ble gjennomført i 1969-74. Både tapperiet og distribusjonsanlegget på Kalvskinnet ble nedlagt i 1974, og de ansatte flyttet til det nye anlegget. Bygningene ble senere solgt til Vitenskapsselskapet. Som siste avdeling ble ølproduksjonen nedlagt i Sverres gate i løpet av 1980-84 og flyttet til en utbygd avdeling i Strandveien.

Grunnlagt: 1899

Avviklet: 1966

Antall ansatte: 70 (1940)

Adresse: Strandvegen 71

Kilde: Illustrert Norsk Næringsleksikon bind III, 1940 / http://no.wikipedia.org