Trondhjems Aktieteglværk

Teglverket var Skandinavias eldste teglverk med røtter tilbake til Olav Kyrres tid. Opprinnelig ble alle teglvarer fremstilt ved håndforming, og i de eldste tider var dette slavearbeid. I 1860-70-årene ble det benyttet straffanger til arbeidet, og først i slutten av 1870-årene begynte man med maskiner til forming av murstein.

teglverk (Ingressbilde)

Teglverket omkring 1910

Ved siden av murstein og takstein produserte firmaet også drensrør og andre leirvarer. Firmaet drev også utstrakt handel med bygningsmateriell som sement, kalk, ildfast stein, leire mm. Murstein ble bare produsert i perioden mai-september, da den ble tørket i åpne skur og ikke tålte kuldegrader. Drensrør og takstein ble tørket i de varme lokalene over teglovnen og disse produktene ble produsert hele året.

Hele anlegget ble fredet i 1984, men tørrpressehuset, tre rekker tørkestativer, lagerskur og murpipe er allikevel revet og området er utbygd til boliger, slik at bare ovnsbygningen, Teglverkshallen, står igjen.

Grunnlagt: ca. 1200

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 40 (1940)

Adresse: Øvre Bakklandet 7

Kilde: Illustrert Norsk Næringsleksikon bind III, 1940