Edda Radiofabrikk A/S

Firmaet ble grunnlagt i Trondheim i 1939 av diplomingeniør Sverre Lund. Produksjonen besto av svakstrøms- og radioapparater. På det meste hadde firmaet 80 ansatte, og det ble produsert over 100 000 radioapparater. Fabrikken ble nedlagt i 1964.

radio (Ingressbilde)

Radioen Veslemøy produsert i 1947, NTM 20146

Grunnlagt: 1939

Avviklet: 1964

Antall ansatte: 80

Adresse: Elgeseter gate 2

Kilde: Trondheim Byleksikon 2008