Trolla Brug

Trolla Brug ble utbygd med et stort mekanisk verksted, men spesialiserte seg på støping av ovner og maskindeler. Dessuten ble det bygd maskiner og fra slutten av 1860-tallet dampmaskiner.

Bruket fikk Norges første vannturbindrevne elektriske anlegg i 1884. Trolla Brug var også den første fabrikken i landet med innlagt elektrisk lys.

I 1872 ble Trolla Brug slått sammen med Fabrikken ved Nidelven til Tronhjems Mekaniske Verksted. Fra 1874 var Trolla Brug eid av Ila og Lilleby Smelteverker og i 1987 ble fabrikken solgt til Jøtul fabrikker AS. Jøtul la ned industriproduksjonen og solgte i 1990 fabrikkanlegget til Arne Stokke som i 1996 solgte til A/S Bynesveien 100, som kontrolleres av motorsykkelklubben Hell's Angels.

Grunnlagt: 1854

Avviklet: 1990

Antall ansatte: 100 (1940)

Adresse: Bynesveien 100

Kilde: Trondheim Byleksikon 2008 / Illustrert Norsk Næringsleksikon bind III, 1940