Tromi bryggeri

Tromi bryggeri ble etablert i februar 1957 av Arnulf Hegvold. Bedriften het den gang Trondheim Mineralvannfabrikk og holdt til i beskjedne 65 kvm på Selsbakk. I den første tida var to personer ansatt på deltid i tillegg til Hegvold. Produksjonen gikk i to - tre dager pr uke, mens de øvrige dagene ble brukt til salg og distribusjon.

I det første driftsåret ble det solgt 50.000 flasker mineralvann. I 1994 tappes det ca 20.000 flasker pr. time! I de første årene gikk det relativt sakte framover. Konkurransen var hard med de 2 store bryggerier i byen, Aktiebryggeriet og E.C.Dahl's bryggeri, som hadde henholdsvis Pepsi og Coca.

Trondheim Mineralvannfabrikk hadde Asina som sitt største produkt, sammen med Hires (root-beer), og øvrige sorter som sitron, champagne etc. I 1964 fusjonerte de to Trondheimsbryggeriene. Det betød at et av de store lisensproduktene ble «ledige» på markedet da samme bryggeri ikke kunne ha både Coca og Pepsi. Tromi fikk dermed tilbud om lisensproduksjon av Pepsi og kom i gang med dette i 1967. Bedriften flyttet dette året inn i nye lokaler på Sluppen. Et nybygg på 1800 kvm ble satt opp, hvorav 2/3 ble leid ut. Med den nye merkevaren økte omsetningen raskt, og i 1974 var det behov for ytterligere utvidelser.

I denne perioden ble det i tillegg etablert avtaler med agenter, bl.a. i Steinkjer og Namsos.Utviklingen var positiv gjennom 80-tallet, og et nybygg med nytt tapperi så dagens lys i 1983. I 1987 var antall ansatte kommet opp i 40. Samme år ble ølkartellet oppløst, noe som betød muligheter for et samarbeid med bryggerier på ølsiden.

Tromi inngikk samme året samarbeidsavtaler med Mack, Hansa og Tou. Tou ble like etter oppkjøpt av Nora, noe som gjorde at dette agenturet forsvant. Samarbeidet mellom Coca-bryggerier og Tromi som Pepsi-tapper avstedkom imidlertid reaksjoner fra Coca, noe som gjorde sitt til at Mack trakk seg fra samarbeidet i 1991. Selv om det fra Prisrådet's side ble slått fast at Coca hadde øvet press på bryggeriene og oppsigelsen derfor ble kjent ugyldig, fant Tromi det lite formålstjenlig å fortsette samarbeidet.

Som et ledd i strategien om å bevare et konkurransedyktig produktspekter ble det imidlertid besluttet å satse på egen ølbrygging. På slutten av 1991 kom Tordenskiold på markedet.

Fra 1996 produserte bryggeriet Hakon-øl for dagligvarekjeden Hakon. Hakon flyttet produksjonen i 1999 og bryggeriet ble nedlagt Lokalene benyttes i dag av blant andre Autoglass, Tempe Auto og Hellanor AS.

Grunnlagt: 1957

Avviklet: 1999

Adresse: Sluppen

Kilde: Strinda Historielag