Aktietrykkeriet i Trondheim

Firmaet ble grunnlagt i 1877 som Trondhjems Interessentskabs Bogtrykkeri, men skiftet navn i 1894. Det trykket avisene Dagsposten og Trønderen og i 1895 ble virksomheten utvidet med et bokbinderi. Det danske selskapet Nørhaven overtok i 2004 AIT Trondheim og AIT Gjøvik. Selskapet skiftet navn til AIT Nørhaven. Det eier også Rotanor, Norsk Bokproduksjon. Selskapet er fortsatt i virksomhet og har bøker trykt i rotasjonspresse som spesialitet.

Grunnlagt: 1877

Antall ansatte: 30 (2007)

Adresse: Olav Tryggvasons gate 33, Sorgenfrivegen 18 (fra 1973)

Kilde: Trondheim Byleksikon, 2008