Transparent Emballasje - Amcor Flexibles Drammen

Har du tenkt på hvem som lager potetgullposene? Emballasje med fargetrykk hører til 1900-tallets største nyskapinger i varehandelen. For plastfabrikkene etablert etter 1950 ble trykt plastemballasje et hovedområde. I Drammen lå en av de største fabrikkene, helt til den ble lagt ned i 2012.

Initiativtaker til Transparent Emballasje var Harald Lyche i samarbeid med Carl Tybring-Gjedde og Edvin Øwre. Disse eide også bedriften sammen. I 1966 døde Harald Lyche, og de tre aksjonærene solgte alle sine aksjer til Norsk Sprængstofindustri. Fire år senere ble dette selskapet innlemmet i DYNO Industrier, noe som førte til store omlegginger på salgs- og regnskapssiden.

I 1982 ble bedriften i Nedre Eikervei kjøpt opp av det svenske konsernet Åkerlund & Rausing, som i 1991 også innlemmet nabobedriften VOPA i bedriften. I 2001 overtok det australske konsernet Amcor Flexibles som eiere, og drev bedriften frem til nedleggelsen i mai 2012.

Direktøren i samtale med ansatte i januar 2012, kort tid før nedleggelsen. Foto: Lisa Selin, Drammens Tidende (dt.no)<br>Foto: Lisa Selin, Drammens Tidende (dt.no)
Direktøren i samtale med ansatte i januar 2012, kort tid før nedleggelsen.
Amcor Flexibles er en del av det australskeide emballasjekonsernet Amcor, verdens største i sin bransje. Bedriften i Drammen leverte plastemballasje både til inn- og utland, og blant de mer kjente kundene her hjemme kan nevnes Maarud (potetgull og annen snacks), Freia Sjokoladefabrikk og Sætre Kjeksfabrikk.

Ved nedleggelsen i 2012 mistet 75 ansatte jobben ved fabrikken. Den omsatte da for 180 millioner kroner årlig, men altsp ikke med lønnsomhet som berget den fra nedleggelse.

Arkivet etter bedriften som startet under navnet Transparent Emballasje er på 6 hyllemeter, og er fritt tilgjengelig på Drammen byarkivs lesesal. Arkivet består for det meste av personalmapper, fagforeningsmateriale, vareprøver, fotografier, bedriftsaviser og reklamemateriell.

Grunnlagt: 1955

Avviklet: 2012

Antall ansatte: 100

Adresse: Nedre Eikervei 12

Kilde: Drammen byarkiv, nettsak. Drammens Tidende