Osram-fabrikken A/S

Osram-fabrikken i Drammen startet opp som første norske produsent av lyspærer i 1916. Da produksjonen stanset i mai 2006 var det også slutt på all norsk lyspæreproduksjon.

Osramgml (Ingressbilde)

Osram-fabrikken i Drammen

En av de siste lyspærer produsert ved Osram-fabrikken i Drammen, mai 2006Foto: Finn Larsen, Norsk Teknisk Museum<br>Foto: Finn Larsen, Norsk Teknisk Museum
En av de siste lyspærer produsert ved Osram-fabrikken i Drammen, mai 2006

I 1920 overtok tyske Osram aksjemajoriteten i A/S Norsk Elektrisk Lampefabrik i Drammen, som hadde startet opp som første norske lyspæreprodusent i 1916. Fra 1920 het fabrikken A/S Drammen Lampefabrikk, mens salgsdelen av selskapet fikk navnet Osram A/S. Etter krigen ble den tyske aksjeposten overtatt av staten, som satt som en betydelig aksjeeier helt frem til 1984. Navnet ble endret til Osram-fabrikken A/S.

Tallet på ansatte svingte stort. I 1922 var det 120 ansatte, tre år senere var det bare 50 personer, mens tallet på arbeidere og funksjonærer i begynnelsen av 1950-årene var steget til omlag 150. Lyspærene ble i økende grad produsert ved å sette sammen importerte deler. På 1930-tallet ble det solgt et stort antall forskjellige lyspæremerker i Norge, hvorav mange var utenlandske. Etter krigen var det tre norske lyspæreprodusenter som dekket størstedelen av det norske markedet; Osram i Drammen, Philips i Arendal og Luma i Oslo. Osram-fabrikken var i regelen den største. I 1953 brant fabrikkbygningen i Drammen ned, og produksjonslokaler, verksted, laboratorium og driftskontorer måtte bygges nytt. Den gamle administrasjonsbygningen brukes fortsatt.

Etter at Luma Fabrikker i Oslo ble lagt ned i 1972 og produksjonen ved Philips' fabrikk i Arendal ble avviklet i 1982, var Osram den eneste norske produsent av lyspærer. I 1972 hadde Osram rundt 235 ansatte og hånd om nærmere halvparten av det norske lyspæremarkedet. På begynnelsen av 1990-tallet var Osram-fabrikken i Drammen ifølge Dagens Næringsliv "et lyspunkt i industri-Norge" og fabrikkdirektøren uttalte at etterspørselen var så stor at "vi får ikke laget nok lyspærer." Frem til i dag har selskapet vært markedsledende i Norge. I 2005 hadde selskapet en total markedsandel på 45 prosent.

Et av Osrams fortrinn har vært den særnorske tradisjonen med lyspærer med en levetid på 2500 timer (i andre land har levetiden vært 1000 timer). For de utenlandske konkurrentene har det vært uforholdsmessig kostbart å produsere små serier med slike lyspærer kun for det norske markedet. Men konkurransen fra lavkostland har tiltatt betraktelig. Året 2006 er derfor det siste med produksjon ved fabrikken i Drammen. Dermed er det også slutt på 90 år med norsk produksjon av lyspærer.

Frode Weium / © NTM 2007

Grunnlagt: 1916

Avviklet: 2006

Antall ansatte: 120 (1922), 235 (1972)

Adresse: Tomtegt 80, 3012 Drammen

Kilde: Finn Larsen og Frode Weium,