Rolf Bakke

Gjenvinningsindustri med metaller som spesialitet. Egen fabrikk med lager i Skedsmo. Der ble det smeltet sink, bly og aluminium av avfallsprodukter til blokkmetall. Videre ble det produsert råvarer for tekstilindustrien av filler og ull.

Startet i 1946. Innsamling og omsmelting av metaller, foredling av tekstilavfall til råvarer for tekstilindustrien. 20 ansatte

Grunnlagt: 1946

Antall ansatte: 20 (1956)

Adresse: Vognmannsgt., Vaterland, bortregulert gate

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957