Norsk Gjærde- og Metalduksfabrik A/S

Firmaet besto av en gjerdefabrikk som produserte flettverksgjerder, piggtråd, smijernsporter, tørkestativer, garderobeskap, arkiv- og lagerreoler, virer, sieberduker, sikteduker av metall og jern m.m. Firmaet hadde også et stort mekanisk verksted hvor det produserte sveisede og naglede jernkonstruksjoner og platearbeider.

metallduk (Ingressbilde)

Fabrikken i 1957, Foto: Oslo Byarkiv

Mekanisk verksted som produserte virer for papir- og celluloseindustrien, metall og jernduker og utstyr og maskiner i rustfritt og syrefast stål. Jernkonstruksjoner som broer, tanker, porter og beholdere. Friluftsmøbler, garderobeskap etc.

Grunnlagt: 1910

Antall ansatte: 120 (1956)

Adresse: Strømsv. 128

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957