Oslo Staniol- & Metalkapselfabrikk (Kapselfabrikken)

Firmaet produserte kapsler, tinnfolie, tuber, aluminiumsfolie og foredlede produkter av dette. Selskapet hadde egen fabrikk i Asker.

Grunnlagt: 1881

Antall ansatte: 130 (1956)

Adresse: Stortingsgt. 18

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957