I dag går turen til...

Asker

Asker er kanskje ikke mest kjent for sin industriprofil, men det har vært betydelige industriområder i kommunen, og mange kjente fabrikker og merker som har sitt opphav her. Viking fottøy og Sætre kjeks er eksempler på det. Tidlig var det også mye trevarefabrikasjon i Asker. I 1972 flyttet Elektrisk Bureau til Billingstad med 900 arbeidsplasser, fortsatt i drfit som ABB. Farmasøytisk og medisinteknisk industri, Tomra-fabrikken og en rekke hovedkontorer for offshoreindustri er med i dagens industribilde av Asker.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium