I dag går turen til...

Akershus

Fylke i indre Oslofjord som omslutter det meste av Oslo. Deles gjerne inn i regionene Asker-Bærum (vest), Romerike (nord/øst) og Follo (Sør/øst).

Akershus forbindes ikke normalt med industri. Statistisk har da heller ikke Akershus vært et stort industrifylke sammenliknet med de andre fylkene i Oslofjordregionen (Mer om detter her). Stor betydning av jord-, skog- og hagebruk, og høy grad av arbeidspendling til Oslo og andre industriområder kan forklare noe av dette. Likevel har det gjennom tidene vokst frem betydelige industristeder og en variert småindustri også i Akershus.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium