Becotek - Johnson Metall (E. Engebretsen & Sønn)

Da støperibedriften Becotek på Modum ble lagt ned i 2012 var det slutt for en høyt spesialisert metallstøperibedrift som ble startet i 1948 av Eugen Engebrektsen og hans sønner ved Kongsfossen i Modum. Bedriften hadde under navnet Johnson Metall og skiftende eierkonstellasjoner fått en solid plass på verdensmarkedet, med kulelagre for oljeindustrien som siste store produkt.

I 1956 startet Engebretsen som første norske støperi med sentrifugalstøping av ulike metallegeringer.

I 1972 ble det meldt at Eugen Engebretsen & Sønn (Unik Metall) hadde fusjonert med Kampen Metall til et nytt selskap med navn Johnson Metall A/S, som var opprettet som et et norsk datterselkap for svenske Johsnon Metall AB som hadde startet i 1940 i Ørebro.  

Med nytt navn og eierskap ble det satset nytt på Modum. En stor fabrikk på 5000 kvm ble bygd på Gustadmoen. Samtidig kom nedgangstider for det som hadde vært den viktigste kundeindustrien for selskapet, verftsindustrien. Med den nye fabrikken og store investeringer å betjene var det tunge tider og dårlig økonomi rundt 1980.

Svein H. Johansen ble ansatt som direktør, og fikk i oppdrag å snu den negative trenden. Store deler av produksjonen, bronsestøping og tradisjonell sandstøping, ble flyttet til fabrikken i Ørebro, mens det på Modum ble satset på en rendyrking av sentrifugalstøping av messingdeler for kulelagerindustrien i Sverige, Tyskland og USA, målrettet mot utvalgte storkunder.

Med spesialitet, kvalitet og kort leveringstid som fortrinn klarte selskapet å få store kontrakter og en solid posisjon i dette nisjemarkedet, med 70% markedsandel på det meste.

Samtidig skiftet det svenske morselskapet eiere flere ganger, Gränges Metallverken, Outokumpu og fra 1998 Hexagon. Sistnevnte solgte det selskapet til den norske ledelsen i 2007, og selskapet skiftet da navn til BecoTek. Men nye norske investorer (Bl.a. Norvestor Equity) ble selskapet restrukturert til konsern, med Johnson Metall som svensk datterselskap, samt fabrikker i flere andre land.

Med satsing på spesialisering på større dimensjoner av kulelagre i Norge, og annen produksjon i Romania, Kina og USA så fremtiden lys ut, bl.a. med forventede investeringer i vindmølleutbygginger i Norge i en tid hvor fornybar energi var et forventet satsingsområde for å få til en mer klimavennlig energiproduksjon.

Klimakrise ble imidlertid avløst av finanskrise, og de forventede utbyggingene av vindmølleparker ble ikke noe av. I 2009 måtte Åmot-fabrikken gå til massive permitteringer, og selv om en del arbeidere ble tatt inn igjen kom økonomien aldri på fote igjen i den norske fabrikken.

Rett før jul i 2011 ble det fattet styrevedtak i Becotek om at fabrikken på Modum skulle legges ned. Med nye fabrikker i bl.a. Romania og Kina ble produksjonen i Norge ulønnsom i konsernregnskapet, og av de 71 ansatte på Modum mistet 60 jobben. Hovedkontoret for konsernet BecoTek Metal Group, som bl.a. fortsatt eide Johnson Metall AB i Ørebro, ble værende på Åmot.

Tekst: Dag Andreassen / Norsk Teknisk Museum 2013

Grunnlagt: 1948

Avviklet: 2012

Antall ansatte: 90

Adresse: Industriveien 3, Modum

Kilde: www.bygdeposten.no / aftenposten arkiv / Svein H. Johansen Cv på www.maskin-a.net / johnson-metall.se / becotek.com