Oslo Mørtelverk

Firmaet produserte ferdigmørtel for entreprenører og murere. Eneprodusent av mineralit-produkter.

Grunnlagt: 1898

Adresse: Drammensveien 200

Kilde: Ilustrert norsk næringsleksikon, bind 1, 1957