Mineralvannfabrikken KILDEN A/L

Mineralvannfabrikken Kilden var et andelslag med mange medlemmer blant landets kjøpmenn, som gjennom laget fikk tilgang på oppskrifter, varemerker og delvis produksjonsanlegg i en tid hvor det ble etablert svært mange små og store brusfabrikker over hele landet. Mineralvannfabrikker som bar Kilden-navnet fantes bl.a. i Mysen, Fredrikstad, Porsgrunn, Gol og Narvik. Hovedsetetet var på Skøyen i Oslo.

Slagord: "Søk kilden". Disponent fra 1911 til sin død 56 år gammel i 1936 var Jens Jacobsen.

Fabrikkene produserte all slags mineralvann. Fra 1940 ble Kilden salgskontor i Oslo for Farris. Tidlig på 1950-tallet ble samarbeidet utvidet, slik at Farris overtok all produksjon og Kilden ivaretok salg.

Fra 1957 ble Nora fabrikker en ny partner for Farris, og Kilden ble redusert til et "sovende andelslag" som ikke hadde andre oppgaver enn å eie Den Norske Næringsmiddelfabrikk, som fortsatt drev markaronifabrikken i Kildens gamle fabrikk på Skøyen- med Sopps makaroni.

Anlegget ble i 1960 overtatt av naboen på Skøyen, Apotekernes Laboratorium (Senere Alpharma) med Sissener-familien i førersetet. Kilden ble et aksjeselskap som kjøpmennene fikk en andel i gjennom KØFF. Senere overtok A.L. det hele, og beholdt det som eierselskap for deler av næringsmiddelproduksjonen.

Så sent som i 2007 ble Kilden innfusjonert i AL Industrier i forbindelse med omstruktureringen av familieselskapene etter salg av Alpharma. Bygningene på Skøyen ble først innlemmet og ombygd til .L.fabrikekns behov, og i 2017 revet for å gi plass til boliger.

Grunnlagt: 1910

Antall ansatte: 7 (1939)

Adresse: Harbitzalléen 5

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958 / Farriskildene gjennem 150 år (1971) /