NEBB på Skøyen - Norsk Elektrisk & Brown Boveri A/S

Frognerkilens Fabrik ble etablert i 1873. FF ble i 1906 overtatt av Sveitsiske Brown Boveri, og skiftet da navn. NEBB produserte komplett elektrisk utstyr for de fleste vannkraftanlegg i Norge. I tillegg produserte firmaet elektrisk utstyr og maskineri for NSB og til sporvogner og busser samt elektrisk utstyr til industrien.

NTM24157_NEBBSkoyen.jpg

Teatermaler Jens Wangs bilde av NEBB, malt for jubileumsutstillingen i 1914. Norsk Teknisk Museum

nneklemt mellom nye kontror- og forretningsbygg ligger noen av de eldste bygningene til NEBB og nabofabrikken Skabo bevart på Skøyen.nneklemt mellom nye kontror- og forretningsbygg ligger noen av de eldste bygningene til NEBB og nabofabrikken Skabo bevart på Skøyen.Den første industrietableringen på Skøyen kom etter at Drammensbanen hadde åpnet i 1872. Året etter etablerte Frognerkilens Fabrik seg på de gjørmete områdene mellom Skøyen stasjon og Frognerkilen. Dette var starten på et stort industrieventyr.

NEBB-området fra luften i 1953. Foto: Oslo ByarkivNEBB-området fra luften i 1953. Foto: Oslo ByarkivFabrikken ble i 1906 et datterselskap av sveitsiske Brown Boveri, og skiftet navn til Norsk Elektrisk Brown Boveri (NEBB). Virksomheten på Skøyen ble et av Norges største industriforetak. Utstyr til vannktraftproduksjon og elektriske lokomotiver var noe av det som ble produsert på NEBB på Skøyen.

På 1980-tallet ble det meste av norsk elektroteknisk industri omstrukturert. Et viktig startskudd for dette var at sveitiske ABB fusjonerte med svenske ASEA. I første omgang fikk dette konsekvenser for bl.a. norske ASEA Per Kure og NEBB, som ble en del av samme konsern. I 1987 fikk det ytterligere følger at ASEAs eierinteresser i det andre norske elektrotekniske storkonsernet Elektrisk Bureau ble utvidet gjennom oppkjøp av aksjemajoriteten i dette selskapet, som inkluderte NEBBs hovedkonkurrent National i Drammen.

En hovedhensikt med de store omstruktureringene i industrien var å effektivisere og samordne produksjon. Det betydde slutten for NEBB på Skøyen: Transformator- og generatorfabrikken National på Brakerøya i Drammen ble valgt som hovedsete for fortsatt produksjon, og alt ble flyttet dit. ABBs nye hovedkontor ble EBs nye hovedsete på Billingstad i Asker.

En viktig grunn til at Skøyen tapte var verdien som lå i denne industritomten rett ved Oslo sentrum. Industriområdet ble omgjort til kontor- og handelssentrum, slik mange sentrale industritomter ble det på denne tiden både i Oslo og i andre byer i Norge og verden for øvrig.

Det meste av bygningene på Skøyen ble forlatt i 1987. Bare noen få bygninger ble bevart, deriblant verkstedhallen fra begynnelsen av 1900-tallet, kontorbygg fra 1920-tallet og 1960-tallet, og noen eldre lave verkstadsbygninger i rød tegl som opprinnelig var haller for Skabo Vognfabrikk.

Ellers er det reist store kontor- og forretnings og boliger vest for NEBB, der VAremessebygget ble revet i 2002. Veien gjennom industriområdet gjenoppsto som Karenslyst Alle, etter fritidseiendommen Karenslyst som lå ved Messehallen på Sjølyst. Karenslyst Alle har fått ulike forretninger, restauranter, et hotell og to treningssentre.

Grunnlagt: 1873

Avviklet: 1987

Antall ansatte: 1000 (1956)

Adresse: Bygdøyv. 18 / Karenslyst Allé

Kilde: Oslo Adressebok 1955