Haraldssøn A/S

Boktrykkeri og binderi samt produksjon av kontormøbler. Lokaler i enga, sanert gate i Vika

Adresse: Kongensgt. 16 / produksjonslokaler i Enga

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957