I dag går turen til...

Vaterland

Vaterland er området mellom Jernbanetorget, Storgata, Brugata og Akerselva. Tidligere variert næringsvirksomhet, småindustri og boliger. Det meste ble revet på 1960-tallet.

Foto: Oslo Byarkiv<br>Foto: Oslo Byarkiv
Opprinnelig var Vaterland en forstad til Christiania der det ikke var murtvang, og man kunne bygge hus av tre som var billigere. Området ble innlemmet i byen i 1839. Her var krokete gater, ganger og streder (Tomtestredet, Vognmannsgangen, Persgangen). Vaterland ble sanert i 1960-åra. Av det gamle Vaterland eksisterer nå bare spredte rester langs Brugata, f.eks. deler av en bondehandelsgård fra 1700-tallet i Brugata 3a - i bakgården til serveringsstedet ”Teddy's softbar” (1958-). (Kilde: Oslo Byarkiv / Ellen Røsjøe)

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium