Christian Holter Lysfabrikk

Holter, Christian A/S, lys- og såpefabrikk, tranraffineri grunnlagt i 1893. Firmaet produserte til å begynne med grønnsåpe, håndsåpe, vognfett og sikori og omsatte hval- og fiskeoljer. Etter noen år startet firmaet produksjon av stearinlys og ble et av landets største og ledende firmaer på dette området. Firmaets hovedinntekt kom fra eksport av tran til alle europeiske og en rekke oversjøiske land.

Holters lysfabrikk lå på Vaterland, omtrent der dagens Vaterlandspark ligger, bak Oslo Plaza. Området ble sanert på 1960-tallet, og Holter måtte forlate sine relativt moderne lokaler, siste nybygg var fra 1946. Oslo kommune kjøpte grunn og bygninger, og til erstatning kjøpte Holter eiendom av Løvenskiold i Frysjaveien på Kjelsås, rett ved Akerselven.

Fabrikken i Frysjaveien ble tatt i bruk i 1962, og fraflyttet rundt 1970. Foto 1962Foto: Oslo Byarkiv<br>Foto: Oslo Byarkiv
Fabrikken i Frysjaveien ble tatt i bruk i 1962, og fraflyttet rundt 1970. Foto 1962
Det ble bygd en ny og moderne fabrikk i Frysjaveien 33 som fikk en produksjonskapasitet på 600 tonn og 75 ansatte. De fleste av de ansatte i produksjonen var "naturlig nok kvinner, da de er lettere på hånden enn menn og derfor kan håndtere lysene på en forsiktigere måte", som det het i et intervju med juniorsjef og ingeniør Halvor Holter i Aftenposten. Disponent for fabrikken var Hieronimus Holter, som eide og drev fabrikken sammen med sin bror ingeniør Adolph Christian Holter.

I 1966 ble fabrikken solgt av Holter-familien til Freia, og Throne-Holst-familien og andre folk fra Freia overtok styre og stell i perioden hvor fabrikken måtte flytte.

På begynnelsen av 1970-tallet ble fabrikken re-etablert i Halden, hvor forholdene ble lagt vel til rette for å ta i mot Oslobedrifter på flyttefot. Slike nyetableringer trengtes sårt i en by som hadde vært tungt preget av skotøyindustrien, som ble nærmest utradert på 1960-tallet.

Freia tjente gode penger på fabrikken etter flyttingen til HAlden, og noterte lysfabrikken som et av sine bidrag til et godt konsernoverskudd i 1977. På denne tiden var Freias aktivitet spredd utover mange ulike bransjer, fra skifabrikker til stearinlys. Rundt 1980 ble Freias engasjementer strammet inn, og i 1980 solgte Freia lysfabrikken i Halden videre til Collett-Marwell-Hauge, som også eide lysfabrikken Tyri i Krødsherad. Det tok ikke lang tid før produksjonen ble overført til Tyri, og i 1984 var Halden-fabrikken og Christian Holter ble lagt ned.

 

Grunnlagt: 1893

Avviklet: 1984

Antall ansatte: 60 (1938) 75 (1963)

Adresse: Elvegt 15 / Frysjaveien 33 / Halden

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958, Aftenposten arkiv