I dag går turen til...

Grünerløkka / Sofienberg / Rodeløkka

Dette området på østsioden av Akerselva ble utbygd på slutten av 1800-tallet, og ble et variert miljø av boliger, forretninger og håndverks- og industribedrifter. Tettest på elva lå de gamle storfabrikkene som Christiania Seildugsfabrikk, og etter hvert ble særlig områdene nord for Sofienbergparken bygd ut med små og store fabrikker. Sjokoladefabrikken Freia skulel bli en av de største, og er den eneste som fortsatt holder til i området.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium