Støas kem. Industri

Firmaet produserte sennep, essenser, eddik safter, syltetøy, konserves etc. Det produserte også spesialartikler for meierier, som ostevoks.

Grunnlagt: 1916

Antall ansatte: 25 (1956)

Adresse: Tromsøgata 9

Kilde: Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957