En bestilling utenom det vanlige

Kristiania Kunststøperi fikk en bestilling litt utenom det vanlige en dag under forbudstiden på 1920-tallet. Den kanskje naive verksmesteren Kristian Reistad fortalte om episoden:

En dag kom en mann opp til fabrikken og ba om pris på femti apparater – maken til en prøve han hadde med. Jeg kalkulerte, og mannen bestilte apparatene. En tid senere kom kobberslageren bort til meg. ”Veit De at detta her er hjemmebrenner-apparater?” spurte han. Nei det visste jeg ikke. – ”Jo det er reinspikka sanning det!” sa han, og så forklarte han meg hvordan apparatene virket. Jeg ble helt forskrekket og meldte straks fra til Poleszynski hva  jeg hadde hørt. ”Jaså” sa sjefen, ”er det hjemmebrennerapparater? Da lager vi jammen 52, så får vi et hver også!”

Teksten er hentet fra Il-O-Vans 25-års jubileumsberetning fra 1947. Innlest av Duc Mai-Tha 2012.