I dag går turen til...

Elvebakken / Ny York

Akerselva fra Jacobs kirke til Nedre Foss har hatt en mangfoldig flora av små og større industrivirksomheter, noen av dem med forbindelser til de store fabrikkene lenger oppover elva. Navnet på området er litt uklart: Vestsiden betegnes ofte som Elvebakken, som også er navnet på skolen i området. Østbredden en nedfre Grünerløkka, ofte referert til som Ny York, etter et tidligere klengenavn på området.

Oversikt over kulturminner

I dette kartet får du oversikt over alle kulturminner knyttet til gjeldende område

Trykk på en markør i kartet for ytterligere informasjon om kulturminnet

Last ned datagrunnlaget i KML-format

Den geografiske informasjonen om kulturminner og bedrifter for gjeldende område er også tilgjengelig i filformatet KML. Last ned KML-filen her.

KML er et filformat for vise geografiske data i programvare som støttere dette formatet, som for eksempel Google Earth. KML er en internasjonal standard vedlikeholdt av Open Geospatial Consortium