Lysverkenes sekundærstasjon

Her nede ved Ankerbroen ligger Ankertorvets Sekundærstasjon, som omformet strømmen fra kraftverket på Hammeren og sendte det ut til gatelys og trikk. Ved Hammeren i Maridalsvannet, kilden til Akerselva, ligger et av Norges første vannkraftverk. Dette var fra år 1900 hovedleverandør av energi til Hovedstaden.

kraft (Ingressbilde)

Foto 1973, NTM

Kabelgrøft 1915, Østre Elvebakke, foto: ukjent, Oslo byarkivKabelgrøft 1915, Østre Elvebakke, foto: ukjent, Oslo byarkivOslo Lysverker ble startet som Startet som Christiania Electricitetsværk i 1892. Det første vannkraftverket var Hammeren i Maridalen, og sto ferdig i 1900. Frem til da ble byens den gang beskjedne behov for elektrisitet dekket av likestrømsgeneratorer drevet av dampmaskiner i Rosenkrantzgaten.

Da Hammeren sto ferdig ble vekselstrøm ført til den nye Sekundærstasjonen på Ankerløkka, i Hausmannsgate 16. Her ble vekselstrøm sendt til trikken, eller gjort om til likestrøm som kunne sendes ut på det gamle lysnettet. I tillegg var det et stort batterianlegg der produsert strøm kunne lagres, og sendes ut på nettet i perioder hvor produksjonen var lav.

Anlegget ble stadig utvidet, og lysverkene hadde ulike funksjoner i bygget. Blant annet var det en stor sentral hvor alle byens gatelys ble skrudd på og av av en mann som satt bak en stor kontrollpult. I 1948 ble bygget nærmest elva reist som en stor transformatorstasjon tilpasset byens nye samkjørte vekselstrømsnett. Den var i drift til 1997.

Utsikt mot Sekundærkraftstasjonen, år: ukjentUtsikt mot Sekundærkraftstasjonen, år: ukjentOslo Lysveker hadde et eget museum her til DogA - Norsk Design- og Arkitektursenter ble etablert av Norsk Form og Norsk Designråd i 2005. Museets gjenstander ble overført til Norsk Teknisk Museum. Produksjonsdelen av Lysverkene eies fortsatt av kommunen og driver under navnet E-CO Energi.

På samme sted holdt Fjerdingen skole til fra 1831-1861 og senere ble bygningen brukt som epidemilasarett (Ankerløkkens sykehus) frem til 1888. Etter det ble bygningene overtatt av Sunnhetskommisjonen som brukte de som interneringsanstalt. Ved siden av lå det en kirkegård som ble nedlagt i 1880-årene.(Kilde: Oslo byleksikon og Wikipedia)

Animasjoner som demonstrerer kraftproduksjon:
http://new.wvic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=46
http://ga.water.usgs.gov/edu/hyhowworks.html
http://www.electricityforum.com/hydroelectricity.html