http://digitaltmuseum.no/search?items_per_page=15&q=indigo

Indigo

Denne fabrikkbygningen blir fortsatt kalt Indigo. Den er reist i tilknytting til Brenneriveien 9 (Blå) på andre siden av elva. Tekstilfabrikken Indigo ble stiftet i 1891, men de trengte større plass og utvidet med dette bygget i 1898. Tekstilfabrikken A/S Indigo spesialiserte seg på trykking av bomullstøy.

indigo (Ingressbilde)

Indigo bygget i 1898, Oslo byarkiv

Bygningens arkitektur
Elva gjør en sving på dette stedet. Opprinnelig lå Indigo helt inntil elveleiet og derfor har bygningen den runde buede formen.  I dag har Parkvesenet anlagt en gangvei som går på utsiden av bygget, så det er ikke så lett å legge merke til det. Først ser man fyrhuset med en veldig høy fabrikkpipe.  Bak følger en rekke lokaler med «Shedtak».  «Shedtak» ser ut som et sagblad med tagger. Ca. 1958, Foto: Gladtvet, Ottar, Oslo Museum Foto: Ukjent<br>Foto: Ukjent
Ca. 1958, Foto: Gladtvet, Ottar, Oslo Museum

Fabrikken A/S Indigo solgte egne produkter som var trykket på eget materiale, i tillegg til at de kjøpte råstoff fra Manchester og returnerte ferdig trykte tekstiler. Fabrikken var sterkt rasjonalisert, noe som gjorde den konkurransedyktig i Europa.

  1973, Foto: Svendsen, Stein R. NTM Foto: Svendsen, Stein R. <br>Foto: Svendsen, Stein R.
1973, Foto: Svendsen, Stein R. NTM

I 1901 kom Indigo i økonomiske vanskeligheter og i 1904 ble fabrikken kjøpt opp av det danske firmaet I. H. Ruben. I 1906 fikk den navnet Nordisk Tekstil Aktieselskab. Det ble drevet tekstilvirksomheten i Brenneriveien 9 og Nedre gate 5 frem til 1933.