Vulkan A/S

På gavlveggen på den nye Mathallen på Vulkan, ved Dansens hus, står det AA - initialene til ingeniør Aksel Amundsen som startet Vulkan mekaniske verksted og jernstøperi i 1873. Nå blir det kompakte industriområdet mellom Maridalsveien og Nedre Foss gjenskapt som en moderne bydel med kultur, utdanning, mathall og boliger og park ved elva. Bevarte industribygg får nye funksjoner og selskap av nye bygg og moderne arkitektur.

Vulkan (Ingressbilde)

AA-initialene på Mathallen ved Dansens hus.

Nedre Foss sett fra nord, Vulkan på høyre bredd og Nedre Foss Mølle på høyre. Foto: Inger Munch / Norsk Teknisk MuseumNedre Foss sett fra nord, Vulkan på høyre bredd og Nedre Foss Mølle på høyre. Foto: Inger Munch / Norsk Teknisk Museum I begynnelsen lå Vulkan i Brenneriveien, litt nedover elva. Etter 1900 overtok Vulkan nabotomten i nord av Bagaas Brug som hadde drevet bl.a. sagbruk, teglverk, tresliperi, møbelfabrikk og sementfabrikk. Fossefallet Nedre Foss er det elsdte vadestedet ved Akerselva, og stedet hvor de første møllene ble anlagt. Helt inn hit var det mulig å ro med bl.a korn.

Jens Wang malte Vulkan til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto: NTMJens Wang malte Vulkan til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, Foto: NTMProduksjonen ved Akerselva ble nedlagt på slutten av 1950-tallet da betongbroer overtok for jernbroer. Vulkan fortsatte som eiendomsselskap, og leide ut fabrikkhallene til ulike leietakere. Hoveddelen av verkstedhallene ble i 1995 omgjort til idrettshall av Oslo kommune. Øvrige deler har bl.a. Vært brukt som verksteder for Riksteatret og Riksutstillinger. Inne i en av de gamle verkstedhallene har Kolsås Klatreklubb en av byens største innendørs klatrevegger.

Ny bro over Akerselva, med Bellonas miljøhus til høyre og Mathallen til venstre. Miljøhuset har bl.a. solfangere som varmer vann til oppvarming.Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Ny bro over Akerselva, med Bellonas miljøhus til høyre og Mathallen til venstre. Miljøhuset har bl.a. solfangere som varmer vann til oppvarming.
Arkitektkontoret LPO og eiendomsselskapet Aspelin Ramm utviklet deretter området. Flere byggetrinn ble ferdigstilt 2010-2012, bl.a. Dansens Hus i en av de gamle industrihallene. Nytt hotell og boliger er på plass inn mot Maridalsveien. Reklame- og kommunikasjonsskolen Westerdals har fått nye skolelokaler. Det ble bygd en ny bro over Akerselva og et miljøhus for miljøorganisasjonen Bellona. Høsten 2012 åpnet Mathallen som et nytt tilbud for byens befolkning etter mønster fra andre europeiske byer, med matmarked og serveringstilbud under samme tak. 

Fra arbeidsslit til fritidsslit: En av industrihallene til Vulkan er i dag innendørs klatrevegg.Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Fra arbeidsslit til fritidsslit: En av industrihallene til Vulkan er i dag innendørs klatrevegg.
Vulkan-Smith i Bærum er en videreføring av selskapet, men er et rent salgsselskap rettet mot kommuner og VA-sektoren. Ett produkt, "Vulkan-klammen", ble fortsatt produsert av Ulefoss i 2006,og solgt gjennom Vulkan-Smith.

Tekst: Dag Andreassen / Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1873

Adresse: Møllerveien 2 / Brenneriveien 11

Kilde: Oslo Adressebok 1955/Illustrert norsk næringsleksikon bind 1, 1957