Amundsen, Axel

Ingeniør Axel Amundsen var bestyrer og senere eneeier av Vulkan Mek. Verksted ved Akerselva. Han var også en aktiv organisasjosnmann, og blant initiativtakerne til danenlsen av Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F / i dag NHO), som han ledet det første tiåret fra 1900 til 1910.

Født: 1856
Død:  1939