J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik Joh. H. Andresen

Tiedemanns Tobakk var den eldste og lengst overlevende tobakksfabrikk i Norge. Det største fabrikkanlegget på Hasle var i virksomhet til 2008.

Teidemanns på Ensjø / Hovin (Ingressbilde)

Fabrikken fra 1968, nedlagt 2008.

Fra markering av Tiedemanns 200-årsjubileum i 1978, med restaurerte frakteekvipasjer som var i bruk fra 1926. Foran hovedkontoret på Ensjø.Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder<br>Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder
Fra markering av Tiedemanns 200-årsjubileum i 1978, med restaurerte frakteekvipasjer som var i bruk fra 1926. Foran hovedkontoret på Ensjø.
JL Tiedemanns tobakkfabrikk har sine røtter til Jens Jacobsens tobakksfabrikk grunnlagt i 1730-årene. Den ble solgt til Johan Ludvig Tiedemann i 1833 "med 9 tobakkspresser og alle andre til Tobaksspinderiet høernde apparater". I 1849 ville gamle Tiedemann reise tilbake til sitt hjemlige Sclesvig Hostein for sin alderdom, og bedriften ble solgt til familien grosserer Joh H. Andresen, og Andresenfamilien eide fabrikken til 1998, og eier fortsatt eiendommene.

Tobakkskontroll på Tiedemanns, Bislet, 1957Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum<br>Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum
Tobakkskontroll på Tiedemanns, Bislet, 1957
Andresen og hans etterkommere bygde tobakksfabrikken opp til å bli landets største på slutten av 1800-tallet. Fra Møllergata flyttet fabrikken til Bislet i 1898. Det ble også etablert en fabrikk i Charlottenberg Sverige i 1880 for å tilpasse seg skiftende tollregler på tobakk på 1870-og 80-tallet. 

Tiedemanns ekspanderte gjennom en aktiv oppkjøpspolitikk mot konkurrentene, etter 1920. Fabrikker som ble overtatt var Johannes N. With's Tobaksfabrikker (1922), W. Hartog & Co (1923), Norsk-Engelsk Tobakkfabrikk (NETO) (1930), Carl E. Olsen & Co's Tobaksfabrik A/S (1935), P. Pedersen & Søn (1946), T.M. Nielsen & Søn (1959), N.K.L's Tobaksfabrik (1960), Rose Tobakk A/S (1971) og H. Petterøe Tobaksfabrikk (1972).

Tiedemanns på Hovin / Ensjø

Lageranlegg på Ensjø / Hovin, i 1953, hvor ny fabrikk ble bygd i 1968. Foto: Oslo ByarkivLageranlegg på Ensjø / Hovin, i 1953, hvor ny fabrikk ble bygd i 1968. Foto: Oslo ByarkivTiedemanns kjøpte områder ved Ensjø som ble bebygd med lager på 1950-tallet. Fabrikk-komplekset på Bislet ble stadig utvidet, men plassen var begrenset. På 1960-tallet ble det derfor bestemt å bygge en helt ny moderne fabrikk på Ensjø. Den sto feridg i 1968, og både administrasjon, produksjon og lager ble flyttet dit.

Tiedemanns fabrikk på Ensjø / Hovin fra 1968-2008Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder<br>Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder
Tiedemanns fabrikk på Ensjø / Hovin fra 1968-2008
På 1970-tallet ble det innført strengere lovreguleringer som begrenset tobakksindustriens mulighet til videre ekspansjon. Røyking ble i stor grad sett på som et helse- og samfunnsproblem, og tobakksindustrien med Tiedemanns som flaggskipet var ikke lenger et industrieventyr å skryte av. Spørsmål om industriens erstatningsansvar for røykeres helseplager kom opp i domstolene både i Norge og andre land, og Andresen-familien så om seg etter en vei ut av tobakksindustrien.

Fra pakkeriet på Ensjø / Hovin ca. 1980.Foto: Norsk Folkemuseum<br>Foto: Norsk Folkemuseum
Fra pakkeriet på Ensjø / Hovin ca. 1980.
Tiedemanns Tobaksfabrik ble solgt til det danske konsernet Skandinavisk Tobakskompagni etter at Andresen-familien valgte å trekke seg ut av tobakksindustrien i 1998. Tobakksformuen lever i dag videre i industri- og eiendomsselskapet Ferd. Produksjonen på Ensjø ble drevet videre av danskene under Tiedemanns-navnet, men fabrikken ble lagt ned i 2008. Da var dette den eneste bedriften i Norge som produserte tobakksvarer.

British American Tobbaco kjøpte så selskapet fra danskene i 2008, og var fra 2009 Tiedemanns etterfølger i Norge under navnet British American Tobacco Norway, med hovedkontor på Sogn i Oslo. Selskapet driver salg og distribusjon av tobakksvarer fra både Skandnavis Tobak (bl.a. Prince) og BAT (bl.a. Lucky Strike, Dunhill og Kent).

Etter at tobakksfabrikken på Hasle ble lagt ned i 2008 utviklet Andresen-familiens eiendomsselskap Ferd Eiendom og Skanska bolig Tiedemanns-området til boliger under navnet Tiedemannsbyen. Fabrikk- og lagerhaller ble revet, og erstattet med boligblokker og rekkehus.

Tiedemanns Tobakk på Bislet

Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder<br>Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder
Tiedemanns Tobakksfabrikk etablerte seg på Bislet i 1898, etter å ha hatt ulike mindre lokaler i Oslo sentrum.

En beskrivelse fra 1914 forteller om en moderne fabrikk drevet etter "de mest hygieniske principper" med snusproduksjon, og sigarettmaskiner som leverte 12000 sigaretter i timen. Pakkeriet produserte selv 40 000 kasser i året, og hadde sin egen patenterte metode for falsing og pakking av sigarettesker.

Flyttting av fabrikken til Ensjø i 1968Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder<br>Foto: Norsk Folkemuseum / Oslobilder
Flyttting av fabrikken til Ensjø i 1968
Anlegget på Bislet ble utvidet og modernisert så godt det lot seg gjøre, men rundt 1960 ble det klart at det måtte satsets nytt for å holde tritt med utenlandsk konkurranse. det ble bygd ny fabrikk på Ensjø, og fabriken på Bislet ble lagt ned.  

Tiedemanns Tobakk, Nedre Gate

Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Tobakksfabrikken Hartog var blant de mange nyetablerte tobakksfabrikkene på starten av 1900-tallet. Tiedemanns tobakk kjøpte flere av disse etter 1920, og Hartog ved Akerselva ble kjøpt i 1923. Bygningen ved Akerselva ble brukt som lager og ulike produksjonsbedrifter, bl.a. en skofabrikk, før den ble solgt til Oslo kommune i 1979 og siden gjort om til boliger.

Grunnlagt: 1730 / 1833

Avviklet: 2008

Adresse: Stensberggt. 27 / Nedregt 8 / Joh. H. Andresens vei 5

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958