Tiedemanns Tobakk, Nedre Gate

Foto: Dag Andreassen, NTM<br>Foto: Dag Andreassen, NTM
Tobakksfabrikken Hartog var blant de mange nyetablerte tobakksfabrikkene på starten av 1900-tallet. Tiedemanns tobakk kjøpte flere av disse etter 1920, og Hartog ved Akerselva ble kjøpt i 1923. Bygningen ved Akerselva ble brukt som lager og ulike produksjonsbedrifter, bl.a. en skofabrikk, før den ble solgt til Oslo kommune i 1979 og siden gjort om til boliger.