Hartog & Co. A/s

Hartog & Co. A/S ble grunnlagt i 1912 og produserte sigarer og sigaretter. Firmaet ble i 1923 overtatt av Johan H. Andresen og ble dermed en del av J.L.Tiedemanns Tobakksfabrikk.

Næringsbygget i Nedre Gate 8 ble bygd i 1899 på tampen av byggeboomen i Kristiania som ble etterfulgt av eiendomskrakk. Gården skiftet hyppig både eiere og leietakere, og ble blant annet brukt til lager for omkringliggende bedrifter som Indigo og Kuststøperiet. Jordans Børstefabrikk hadde også lager her en periode.

Selskapet UrMo (Urbant og Moderne...) bygde om den gamle fabrikken til særpregede leiligheter fra 2006. Dev ble lagt vekt på vern av bygningshistorikk og spenstige planløsninger i et etter hvert attraktivt bomiljø på Nedre Grünerløkka.Foto: NTM / Dag Andreassen<br>Foto: NTM / Dag Andreassen
Selskapet UrMo (Urbant og Moderne...) bygde om den gamle fabrikken til særpregede leiligheter fra 2006. Dev ble lagt vekt på vern av bygningshistorikk og spenstige planløsninger i et etter hvert attraktivt bomiljø på Nedre Grünerløkka.
Fra 1918 hadde Hartog & Co hoveddelen av huset til sin nye sigarettfabrikasjon, som supplerte tidligere sigarproduksjon. På få år i en økonomisk turbulent tid vokste Hartog frem til det ble kjøpt opp av en av de store: Tiedemanns tobakksfabrikk med Johan H. Andresen i ledelsen far 1922. Tiedemann hadde oppkjøp av små konkurrenter som en viktig strategi på denne tiden, og var fra 1924 også eiere av gådren. Den ble brukt som lager for Tiedemanns, samtidig som etasjer ble leid ut til diverse virksomhet, bl.a. skofabrikken Nordstjernen og F.W. Christensens låsfabrikk.

Forfatteren Trygve Guldbrandsen var bestyrer ved Hartogs Tobakksfabrikk fra 1918 til 1920, da han startet sin egen tobakksengrosforretning. Han hadde tidligere jobbet ved både British Tobaco og Petterøes i Oslo, og hadde stor suksess med engrosforretningen Tobakkcompaniet. Han solgte denne med god fortjeneste i 1940 og flyttet til en gård i Hobøl og tok fatt på sin nye karriere som forfatter. (Kilde: SNL/NBL)

Bygningen i Nedre Gate 8 ble sammen med nabobyggene 5 og 7 kjøpt av Oslo Kommune i 1979, og forvaltet av Byfornyelsen frem til 1990 da de ble lagt ut for salg. Taksten for Nedre Gate 8 i 1990 var kr. 28 mill. 

Hartog & Co. A/S ble opprettholdt som selskap eid av Andresen-familien som ble brukt til investerings- og eiendomsforretninger. Først i 2001 da selskapet Ferd ble opprettet, ble Hartog skrevet ut av industrihistorien for godt.

Tekst: Dag Andreassen, Norsk Teknisk Museum

Grunnlagt: 1912

Avviklet: 2001

Adresse: Nedre Gate 8

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958, ferd.no, SNL/NBL, Aftenposten Aften - 09.04.1990 - Side: 12