Tobakk

Tobakksindustrien hadde sin storhetstid i Norge i hundreåret frem til ca. 1975. Den har vært en av de største og mest lønnsomme industriene i Norge, og er fortsatt på verdensbasis blant de største industriene enten ved fortsatt produksjon eller gjennom anvendelse av fortjeneste bygd opp gjennom tidligere tobakksproduksjon.

De første norske tobakksspinnerier ble etablert på slutten av 1600-tallet. Bransjen ble regulert ved kongelige privilegier fra 1778. Dette regnes derfor ofte som starten på tobakksindustrien i Norge. Rundt 1820 var det tre tobakksspinnerier i Oslo. 100 år senere hadde røyking og annen bruk av tobakk ekspandert voldsomt i Norge, og det var nær 37 registrerte produsenter i Norge som drev til dels svært moderne masseproduksjon av sigaretter og annen tobakk. 

De største fabrikkene i 1909 var Conrad Langaard (554 ansatte), J.L. Tiedemanns tobaksfabrik (232 ansatte), H Petterøe (162 ansatte), Carl F. Johannessen (125 ansatte), J.N. With (97 ansatte) og W. Hartog & co (84 ansatte).

I løpet av mellomkrigstiden etablerte J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik seg som Norges største tobakksprodusent. På denne tiden hadde fabrikken overtatt sigarbedriften J.N. With (1922) og sigarettprodusentene W. Hartog & co (1923), BATCO (1930) og Carl E. Olsen (1935). I perioden 1927–40 sto J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik for nær halvparten av bruttoproduksjonsverdien i tobakksindustrien. Senere ble en rekke andre tobakksprodusenter tilsluttet «Tiedemann-gruppen». Dette var P. Pedersen & sønn i Stavanger (1948), T.M. Nielsen & søn Tobaksfabrik i Larvik (1959), Norsk Kooperative Landsforbund"s Tobaksfabrik (1960), O. P. Moe & Søn (siden Rose Tobakk A/S) i Kristiansand (1971) og H. Petterøe tobakksfabrikk (1972).

I 1901 ble Tobakksfabrikkenes Landsforening stiftet. Senere ble Tobakkindustriens Felleskontor opprettet, og industrien samarbeidet for å motvirke de sterke kampanjene som etter hvert ble iverksatt fra myndighetenes side for å begrense salg og bruk av tobakk. Tobakkens helseskadelige virkninger hadde blitt konstantert allerede i 1950-årene, og i Norge ble det stadig mer fokus på problemet på 1960-tallet.

Etter 1970 ble de flrste lovreguleringer iverkstatt, med tobakkskadeloven. Et av de store strenge grepene her var å forby tobakksreklame fra 1975. Siden kom statlige holdningskampanjer, påbud om helseadvarsler på tobakkspakker, og ytterligere innstramminger av loven slik at den ble en av verdens strengeste røykelover fra 2004.

Tobakksindustriens interesseorganisasjon hadde i 2000 bare fire bedrifter som medlemmer:

  • J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS
  • Conrad Langaard AS
  • Gunnar Stenberg AS
  • A. Asbjørnsens Tobaksfabrik AS

Av disse var det bare Asbjørnsen og J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik AS som var produsenter. Asbjørnsen i Kristiansand la ned sin produksjon i 2005, mens Tiedemanns i Oslo la ned i 2008.

(Kilde: Karl Erik Lund, Tobakksprodusenter i Norge, notat av 13. januar 2000)