Conrad Langaard Tobakkfabrikk

Conrad Langaards tobakkfabrikk var en av de første tobakksfabrikkene i Norge, etblert i 1854, og ble en av de største. Fabrikken i Pilestredet ble bygd i 1870, og holdt tobakksproduksjonen i gang helt til 1988. Olav Thon kjøpte Langaards fabrikk, la ned produksjonen og bygde boligkomplekset Lille Bislett fra 2005.

Conrad Langaard fra Lillesand kom til Christiania som 14-åring sammen med sin bror Mads. Hver på sin kant skulle de sette sitt preg på Oslo-indutsrien: Mads Langaard startet Frydenlunds Bryggeri, og Conrad satset på tobakk.

Foto: E. Rude, Oslo Museum<br>Foto: E. Rude, Oslo Museum
Langaards tobakksfabrikk flyttet til Pilestredet 56 i 1871, på nabotomten til brorerns da mektige bryggeri. Tobakksfanrikken ekspanderte jevnt, og holdt produksjonen i gang her helt til 1988.

De første årene var det skråtobakk som var hovedproduktet. Skrå er tobakksblader som smakssettes med ulike sauser, spinnes til "tau" som ble solgt på kveiler som man kunen tygge biter av. Snus kom også på produksjonslinjen tidlig - det er et produkt som likner skrå, men det gjæres og males til pulver.

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse / Oslo Museum)

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse / Oslo Museum)

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse / Oslo Museum)

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse)

Egenproduserte og importerte sigarer var det første typiske røykeproduktet, og på 1890-tallet startet Langaards sigarettproduksjon. Denne ble stadig mer industrialisert, og ble produsert ipog solgt i ulike kvaliteter av impporterte / lisensproduserte merker som Frisco og Longfellow, og egne merker som Cooly, Frisco, Good Luck, Jolly og Milo.

Gjennom lisensavtaler med den internasjonale tobakksgiganten Philip Morris hadde Langaard ledende merker som Marlboro.

Conrad Langaard kjøpte opp flere konkurrerende tobakksfabrikker i siste halvdel av 1900-tallet. I 1959 ble Carl F & Glott a/s forenede tobakksfabrikker overtatt. Dette var et fusjonert selskap fra 1949 av tobakksfabrikken Carl F. Johannessens tobakk, startet i Christiania 1869, og tobakksfabrikken M Glott. Carl F & Glott holdt til i Torggata 33.

Langaard overtok videre konkurrenten Jebe & Co i Welhavensgate i 1970-årene, som hadde agentur på merker fra den internasjonale storgruppen Philip Morris (bl.a. Marlboro). De siste årene besto produksjonen hovedsaklig av disse internasjonale merkene. Produksjonen i Pilestredet ble nedlagt i 1988. Thon-gruppen hadde da overtatt Langaard-gruppen, og konsentrerte produksjonen i Norge til datterselskapet Asbjørnsens tobakk i Kristiansand.

Conrad Langaard eksisterer fortsatt som datterselskap av Thon-gruppen. Philip Morris etablerte i 2005 et eget datterselskap i Norge og tok sine merker ut av Langaard. Selskapet importerer og omsetter i dag derfor japanske JTIs tobakksmerker i Norge (bl.a. Camel).

Grunnlagt: 1854

Avviklet: 1988

Antall ansatte: 400 (1930)

Adresse: Pilestredet 56

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958 | Aftenposten 11.feb1988