wilse_langaard

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse / Oslo Museum)

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse / Oslo Museum)

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse / Oslo Museum)

Fra C. Langaards tobakksfabrikk, Bislett, i 1932

(Rettigheter: A.B.Wilse)