M. Glotts Tobaksfabrik

M. Glotts tobakksfabrikk ble startet av den russisk-jødiske imigranten Moritz Glott (f.1867) i 1895. Han og hustruen Rosa startet med sigarforretning med enkel produksjon, og utvidet gradvis til de i 1913 kunne ta i bruk en moderne gård i Torrgata 33.

På 1890-tallet kom det mange russisk-jødiske imigranter til Oslo som spesialarbeidere i tobakksindustrien. De hadde en verdifull spesialkompetanse som trengtes i oppbyggingen av en tobakksindustri i Norge. En av disse nøyde seg ikke med å ta arbeid i de norske fabrikkene, men bygde sammen med sin kone opp en egen tobakksfabrikk.

Morizt Glott var født i Ukraina i 1867, og kom til Oslo som "meget ung mann" trolig midt på 1880-tallet. Han jobbet først hos Langaards tobakksfabrikk, og spesialiserte seg opå drift av sigarettanleggene der. Etter at han ble norsk statsborger i 1894 forlot han Langaard for å ta opp konkurransen med egen fabrikk.

Ekteparet Glott og deres sønner arbeidet iherdig og etter eget utsagn "i hård konkurranse med våre store tobakksfabrikker sin fabrikk opp til et betydelig omfang". Sønnen William Glott overtok Schultz tobaksfabrikk i Drammen, og samlet produksjonen i Oslo.

Glotts fabrikk produserte skrå, røyketobakk, snus, sigarer og sigaretter. Farbikken hadde merker som Akaba, Anitra, Maramara, Speed, Gentleman, Dermont, Mixture og Karvet Bladtobakk.

Jødeforfølgelsene under Andre Verdenskrig fikk dramatiske følger også for de norske jødene. Glotts eiendommer ble beslaglagt, fabrikken inkludert. Moritz Glott døde i 1946, og fabrikken ble slått sammen med Carl F. Johannessen A/S Tobakfabrik til Carl F. & Glott Forenede Tobakkfabrikker A/S. Denne ble på 1950-tallet kjøpt opp av Langaards tobakksfabrikk, og dermed var sirkelen sluttet for Glott.

Grunnlagt: 1895

Avviklet: 1945

Antall ansatte: 150

Adresse: Torggata 33

Kilde: Illustrert Norsk Næringsleksikon 1938 / wikipedia