Johannes N. With's Tobakfabrikker A/S

Fabrikken produserte sigarer og røketobakk

Sorte Mand er et norsk sigarmerke.Den kom for første gang i produksjon i 1892 hos Johannes N. Withs Tobakksfabrikker under navnet Scipio.

Varemerket for sigaren er en byste i sort marmor av den romerske hærfører Scipio Africanus den eldre. I 1922 da Tidemanns Tobakk overtok produksjonen skiftet de navnet til Sorte Mand.

Grunnlagt: 1852

Adresse: Stensberggt. 25

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958