Asbjørnsen, A, Tobaksfabrik

A. Asbjørnsens Tobaksfabrik AS var en produsent av tobakk i Kristiansand. Selskapet startet sin virksomhet i 1853 og la ned sin produksjon i Norge 1. mars 2005.

Opprinnelig produserte fabrikken skråtobakk. Merkevaren Asbjørnsens Eventyrblanding hadde en tegning av ansiktet til en rødrev som logo. Selskapets merkevarer Eventyrblanding, Bristol og Original ble solgt til Gunnar Stenberg AS (som eies av Imperial International Overseas Group) i desember 2007, og selskapet var med dette helt ute av tobakksbransjen.

 

Grunnlagt: 1853

Avviklet: 2005

Adresse: Kongensgt 33

Kilde: Oslo Adressebok 1957-1958